top of page

Słów kilka o pisaniu słów

Miało być o zmysłach, ale dziś będzie o zmysłach pośrednio. Zmysły a pisanie tekstów. Tekstów zamieszczanych na stronach internetowych, ale też coraz częściej pism urzędowych.

Zastanawialiście się pewnie, że niektóre teksty pisane „dziwnie” wyglądają. Wydaje się, że pisało je dziecko, które nigdy nie uczyło się edytowania tekstu- używa brzydkiej czcionki, tekst jest niewyjustowany (czyli nie jest wyrównany do prawej strony dokumentu, a tylko do lewej). Nie dajcie się jednak zwieść! To nie jest dzieło dziecka. Dokumenty, artykuły, prezentacje, strony internetowe napisane w taki sposób są dostosowane do wymogów tworzenia łatwo dostępnej informacji. Zastanawiacie się, kto ich może potrzebować? No właśnie między innymi osoby, które mają pewne trudności/ bariery ze zmysłami- osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, ale też osoby starsze i ci, którzy gorzej widzą. Może również pojawić się znak,

który informuje nas, że tekst jest łatwy do czytania. To dokument, który zawiera wiadomości napisane prostym językiem. Te powstają z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, dla obcokrajowców, którzy niekoniecznie z łatwością sobie radzą z zawisłościami języka polskiego, ale także dla osób Głuchych (tak, pisanych wielką G), czyli użytkowników Polskiego Języka Migowego, dla których język polski często jest językiem obcym.

Skąd taki sposób pisania tekstów? Bo tak mówi prawo! Tak mówią nowoczesne standardy.

Aby tekst był łatwy do czytania:

 • Używaj czcionek bezszeryfowych (np. Arial, Calibri).

 • Nie używaj pisma, które jest zbyt mocno ściśnięte.

 • Nie używaj pisma, które jest zbyt jasne lub zbyt słabo wydrukowane.

 • Nigdy nie używaj kursywy.

 • Tam, gdzie to możliwe unikaj pisania kolorowym drukiem.

 • Nie używaj czcionki o ozdobnym kroju.

 • Zawsze używaj dużego druku. Powinieneś używać czcionki o rozmiarze co najmniej takim jak Arial 14

 • Nie pisz całych słów WIELKIMI LITERAMI. Małe litery są łatwiejsze do przeczytania.

 • Staraj się używać tylko jednego typu pisma w całym tekście.

 • Staraj się nie używać podkreśleń- utrudniają odczytanie tekstu.

 • Nie używaj trudnych wyrazów. Jeśli chcesz użyć trudnego wyrazu, zawsze wyjaśnij je. W dłuższym dokumencie podaj na końcu listę pomocnych wyrazów i ich wyjaśnienia.

 • Używaj krótkich zdań. Jeśli to tylko możliwe jedno zdanie powinno mieścić się w jednej linijce.

 • Wyrównuj swój tekst do lewej strony. Nigdy nie justuj tekstu.

 • Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na jednej stronie.

 • Zostawiaj odstępy pomiędzy częściami tekstu.

 • Gdy to możliwe, używaj czasu teraźniejszego.

 • Unikaj skrótowców. Nie używaj liczebników porządkowych.

 • Nie pisz: To 4-ta (czwarta) decyzja naszego burmistrza. Pisz: Burmistrz podął już 4 decyzje.

 • Liczby pisz cyframi, nie słowami.

 • Nie używaj cyfr rzymskich.

 • Wielu ludziom trudno jest czytać tekst. Załącz ilustracje obrazujące to, o czym piszesz:

• zdjęcia

• rysunki

• symbole

 • Używaj zawsze ilustracji odpowiednich dla osób, dla których piszesz (obrazków dla dzieci nie używaj dla dorosłych).


Dużo tego? Jest jeszcze więcej. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, przeczytaj raport: „Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia”


Życzę powodzenia w tworzeniu dostępnych wszystkim zmysłom dokumentów 😊


Alina Butkiewicz


źródła:

https://www.power.gov.pl/media/13597/informacja-dla-wszystkich.pdf

https://www.gov.pl/web/ncbr/informacje-o-ncbr-w-tekscie-latwym-do-czytania

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page